Biomassa en bio-energie

Het energieverbruik wat uit biomassa voortkomt, blijft stijgen. In 2020 is het energieverbruik namelijk gestegen naar 119 petajoule, dat is 10% meer dan een jaar eerder. 1 petajoule is voldoende om 15.000 huishoudens een jaar lang van energie te voorzien. momenteel komt 6% van het totale energieverbruik in Nederland voort uit biomassa. Daarnaast komt meer dan de helft van de hernieuwbare energie in Nederland van biomassa.

Wat is biomassa?

Biomassa bestaat uit organisch materiaal, ofwel plantaardig of dierlijk materiaal. Biomassa wordt toegepast in meerdere situaties, denk bijvoorbeeld aan het maken van bouwmaterialen, energie, brandstof, etc. In deze blog gaan we het hebben over de energie die wordt opgewekt uit biomassa, ook wel bio-energie genoemd.

Bio-energie wordt gewonnen door biomassa te verbranden, te vergassen of te vergisten. Bio-energie is een vorm van hernieuwbare energie. Biomassa groeit namelijk weer terug. De organische materialen die worden gebruikt voor bio-energie komen voornamelijk uit de bos- en landbouw.

Soorten biomassa

De winning van biomassa kan op veel verschillende manieren gebeuren, maar wij splitsen ze op in twee groepen. Bij de eerste manier is biomassa het hoofddoel van de productie. Het is dus speciaal geteeld, denk hierbij aan landbouw van suikerriet, maïs of andere gewassen.

De andere manier die veel voorkomt, is dat biomassa vrijkomt als bijproduct van allerlei processen. Dit kunnen dingen zijn als snoeiafval, stro, mest, slachtafval, oud papier, maar ook gebruikt frituur vet.

Biomassacentrales

Nederland telt meer dan 200 biomassacentrales. Dit zijn voornamelijk kleinere centrales die bijvoorbeeld zwembaden of scholen van warmte voorzien. In Nederland zijn er 42 grotere centrales. Deze centrales wekken bio energie op door middel van verbranding. Bij de verbranding komt voornamelijk warmte vrij die wordt geleverd aan het warmtenet.

Biomassa voor- en nadelen

Fossiele brandstoffen raken op den duur op, maar biomassa daarentegen niet. Het is namelijk onuitputtelijk. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bomen te planten en gewassen opnieuw te verbouwen. Deze organische materialen kunnen later weer als biomassa gebruikt worden. Een ander voordeel is dat je verspilling van bepaalde producten tegen gaat. Veel dingen worden anders weggegooid, maar nu wordt het gebruikt om bio energie op te wekken.

Hoewel biomassa goede voordelen kent, wegen de nadelen misschien wel zwaarder dan de voordelen. Biomassa wordt gezien als een duurzaam alternatief voor steenkool, maar bij verbranding van biomassa komt gemiddeld gezien 20% meer CO2 vrij dan bij steenkool. Daarnaast heeft Nederland niet genoeg biomassa tot zijn beschikking en daarom importeert Nederland biomassa uit het buitenland, waarbij ook CO2 vrij komt.

Toekomst van biomassa

Heeft biomassa een grote toekomst in Nederland? Experts verwachten dat de omvang van het gebruik van biomassa om energie op te wekken in 2030 niet veel zal verschillen met nu. Dit komt doordat men denkt dat zonne- en windenergie een grotere rol gaan spelen. Maar zover zijn we nog niet.

Geplaatst in: Blog