verpleegster

Voorbeeld van een opdracht

Als voorbereiding voor de opdracht bespreken we van enkele woorden de verschillende betekenissen en hun culturele context, zoals beschreven in Dubbel Dutch van Kevin Cook. Bijvoorbeeld keihard, pitten, pudding, belasting, huppeldepup.

Opdracht met woorden en hun betekenissen

De opdracht luidt: schrijf een klein verhaaltje waarin deze woorden voorkomen: besmettelijk, vloer, last, zuster, arm, per se. Gebruik zoveel betekenissen van een woord als je kent.

De cursisten van wie hier een verhaaltje is opgenomen waren afkomstig uit China, Indonesië, Iran, nog een keer uit Iran, Marokko, Oostenrijk en Polen. Ze hadden een academische opleiding en beheersten het Nederlands op tamelijk hoog niveau.

Resultaten

De cursisten gebruikten het woordenboek bij het maken van de opdracht. In de eerste correctieronde behandelde de docent een grammaticaal onderwerp dat aansloot bij een zwak punt in een verhaaltje, bijvoorbeeld 'gebruik van er'. Daarna corrigeerde de cursist zelfstandig de eigen tekst. Ten slotte corrigeerden docent en cursist samen de spelfouten. In een tweede correctieronde werd een ander zwak punt in het verhaaltje behandeld, bijvoorbeeld verwijswoorden. Zo werkte de cursist naar een perfect resultaat.