'ons mooie Nederlands'

Nederlands als tweede taal

Mac13 geeft individuele taaltrainingen op de werkvloer aan allochtone medewerkers. Deze trainingen zijn afgestemd op het niveau en de specifieke moeilijkheden van de cursist. Zowel uitspraak, spreekvaardigheid als schrijfvaardigheid kunnen worden getraind.

Voorbeelden

Stel:

In al deze gevallen kunnen wij uw medewerker nieuwe vaardigheden leren.