omslag

Jubileumboek NVBI

De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informatici (NVBI) is een beroepsvereniging van onafhankelijke adviseurs die werken op het snijvlak van informatie- en communicatietechnologie, bedrijfskunde en recht. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging zijn een aantal artikelen van leden samengebracht in een jubileumboek. De tekstredactie van het boek is verzorgd door Mac13.

Boekgegevens

Inhoud

Het boek is verdeeld in drie delen:
Deel 1 Voorkomen is beter dan genezen
  1 Projecten mislukken het eerste uur (Arno van Veen)
  2 Informatiestrategie nu (Klaas van der Poel)
  3 Service Level Agreements (Hans Schers)
  4 De spagaat van ICT-projecten (Peter Blom)
Deel 2 Begeleiding en beheersing van de informatisering
  5 Kwaliteitsborging: grip op kwaliteit? (Hans Keller)
  6 Het einde van de traditionele IT-organisatie
    (Eric Rozemeijer en Hans van Herwaarden)
  7 Informatiebeveiliging, u een zorg? (Douwe de Jong)
Deel 3 En als het toch misgaat
  8 Deskundigen en deskundigenberichten (Nico Keijser)
  9 Auteursrechtelijke aspecten van software (Jacques Honkoop)
  10 Oplossen en beslechten van geschillen over ICT (Ben Slijk)
Bijlagen
  Bijlage 1A Gedragscode NVBI
  Bijlage 1B Toelichting bij de Gedragscode NVBI
  Bijlage 2 Normen ICT-projecten

©2008 mac13