groene boekje

Tekstredactie

Tekstredactie is een vaak een ondergeschoven kindje bij het publiceren van teksten.

Het redigeren van tekst omvat het aanbrengen van een uniforme spelling, het corrigeren van verkeerde zinnen, het aangeven van kopjes en van wat cursief of vet moet worden gezet, en het opstellen van een trefwoordenregister. In sommige gevallen is redigeren het grondig bewerken van de tekst, waarbij formulering en opbouw ingrijpend kunnen worden gewijzigd.

Correctie van vertalingen

Omdat Annelize van Dijk van huis uit Scandinavist is, omvat het dienstenpakket van Mac13 als specialiteit het corrigeren van boeken die vertaald zijn, in het bijzonder vertalingen uit een Scandinavische taal.

Trefwoordenregister

Een specialiteit van Andree was het maken van een trefwoordenregister voor een boek. Hoewel u voor deze activiteit niet meer bij Mac13 terecht kunt, vindt u op de website nog wel een uitleg van het belang van zo'n trefwoordenregister.