omslag boek

InDesign CS5, de basis

InDesign is momenteel hét programma voor desktop publishing (dtp). Het is een uitgebreid programma dat u alleen onder de knie kunt krijgen door ervaring op te doen. Daarom is dit is een praktisch boek.

De tekst en de schermafbeeldingen van het boek over InDesign CS4 zijn nauwgezet herzien en waar nodig aangepast aan de nieuwste versie van het professionele dtp-programma. Het boek is daardoor geschikt om praktische basiskennis bij te brengen door al doende te werken met InDesign CS5.

Opzet van het boek

In elk hoofdstuk maakt u een ander soort publicatie: een cd-inlegvel, formulier, folder, affiche, hand-out, brochure en een boek. U leert de belangrijkste aspecten van het programma InDesign kennen door ze toe te passen in concrete voorbeeldprojecten.

Boekgegevens

Inhoud

Inleiding
Creative suite 5
Over de serie De Basis

1 CD-inlegvel
1.1 Een document opzetten
1.2 Afbeelding toevoegen
1.3 Weergave op het scherm
1.4 Tekst toevoegen
1.5 Afdrukken

2 Formulier
2.1 Panelen
2.2 Stramienpagina's
2.3 Alineastijlen
2.4 Aankruisvakjes
2.5 Invulvakjes

3 Vouwblad
3.1 Het document opzetten
3.2 Grote kop
3.3 Tekstblokken
3.4 Alinea's vormgeven
3.5 Afbreken en spelling
3.6 Plaats van een alinea
3.7 Opsomming
3.8 Objectstijl

4 Affiche
4.1 Kleurenstalen
4.2 Tekenen in kleur
4.3 Lagen
4.4 Getekende objecten manipuleren
4.5 Gekleurde tekst
4.6 Aanleveren als pdf

5 SI-tabellen
5.1 Voorbereidende werkzaamheden
5.2 Tabellen

6 Brochure
6.1 Stramienpagina opzetten
6.2 Tekst opmaken
6.3 Hyperlinks
6.4 Rasters
6.5 Uitvoer

7 Boek
7.1 Sjabloondocument
7.2 Boekfunctie
7.3 Inhoudsopgave
7.4 Trefwoordenregister maken
7.5 Spekende kop en sprekende voetregel

Index