omslag boek

Aan de slag met HTML5

Websites zijn gemaakt met HTML, Hypertext Markup Language. Dit boek gaat over HTML5; versie 5 van HTML, die momenteel in de maak is. Het bespreekt de belangrijkste aspecten van de nieuwe norm HTML5 en richt zich op mensen die al eens vaker naar de HTML achter een website hebben gekeken.

HTML5 bevindt zich nog in de ontwerpfase. Er is een voorstel dat min of meer uitgekristalliseerd is, maar het is nog geen vastgestelde norm en het zal nog wel jaren duren voordat het zover is. Hoewel HTML5 nog lang niet af is, kun je verschillende nieuwe functies al wel gebruiken.

Inhoud van het boek

In het hoofdstuk dat volgt op de inleiding bekijken we de notatievoorschriften van HTML5 en hoe je een HTML5-pagina kunt valideren. Daarna komen de nieuwe onderdelen van HTML5 aan de beurt: toevoegingen bij webformulieren, nieuwe elementen, gewijzigde elementen, het nieuwe canvas-element en de nieuwe elementen audio en video.

Een bijlage aan het eind van het boek toont als naslaghulp alle elementen van HTML5 in alfabetische volgorde, ook degene die niet in het boek besproken zijn.

Boekgegevens

Inhoud

1. Inleiding
2. Notatie van HTML5
3. Webformulieren
4. Nieuwe elementen
5. Gewijzigde elementen
6. Canvas
7. Video en audio
8. Overige onderdelen
Overzicht van elementen
Trefwoordenregister