omslag boek

Java, de basis

U bent een ervaren computergebruiker, maar u weet weinig of niets van programmeren? Dan is dit boek een goed beginpunt. Vanaf het eerste hoofdstuk maakt u in Java eenvoudige, maar werkende programma’s. Java is bijzonder veelzijdig en wordt in uiteenlopende apparaten, computers en netwerken gebruikt. Met dit boek hebt u al snel alle basisvaardigheden voor het programmeren in Java onder de knie.

Het boek is gemaakt met eerstejaarsstudenten aan een hogeschool in het achterhoofd, maar het is ook bruikbaar bij andere opleidingen en zeer geschikt voor zelfstudie. Programmeren is alleen te leren door veel te oefenen. De voorbeelden van het boek op uw eigen computer uitvoeren terwijl u het boek leest, is een goede manier om de stof te begrijpen. De hoofdstukken bevatten daarnaast extra oefeningen die een uitbreiding of een variant zijn van wat in het hoofdstuk als voorbeeld is gemaakt.

Boekgegevens

Inhoud

Inleiding

1 Klassen en methoden
1.1 Wat is er nodig om te programmeren in Java?
1.2 Een venster op het scherm zetten
1.3 Een paneel in een venster plaatsen
1.4 Lay-out en commentaar
1.5 Gebeurtenisafhandeling

2 Rekenen en tekenen
2.1 Variabelen en constanten
2.2 Regels voor namen
2.3 Rekenen met gehele getallen
2.4 Voorbeeld: Etikettencalculator
2.5 Tekenen
2.6 Voorbeeld: een gekleurde paraplu
2.7 Rekenen met gebroken getallen
2.8 Conversie naar een ander type

3 Herhalen en kiezen
3.1 Herhalingsconstructies
3.2 Keuzeconstructies
3.3 Dialoogvenster
3.4 Type boolean
3.5 Verkorte notatie
3.6 Methoden die iets teruggeven
3.7 Voorbeeld: volgende dag

4 Lay-out en timer
4.1 Klasse afsplitsen
4.2 Lay-out
4.3 Voorbeeld: verplaatsbare bal, versie2
4.4 Timer

5 Toevalsgetallen en arrays
5.1 Klasse Random
5.2 Arrays
5.3 Array van objecten
5.4 Array van integers
5.5 Array als parameter

6 Overerving en gebeurtenissen
6.1 Inheritance
6.2 Implements
6.3 Events

7 Arraylijst en panelen
7.1 Arraylist
7.2 Paneel met panelen

8 Foutafhandeling en bestanden
8.1 Exception
8.2 Pictogram bij Jbutton
8.3 Bestand kiezen
8.4 Streams

9 Threads
9.1 De klasse Thread

Index