omslag boek

Html en css - de basis

Eind november 2005 verscheen het boek Html en css - de basis, geschreven door Andree Hollander. Html en css zijn de bouwstenen van websites; de hypertext markup language (html) beschrijft de structuur en inhoud van de informatie op een webpagina en in cascading style sheets (css) wordt de vormgeving van een website vastgelegd. Voor iedereen die zich met webdesign bezighoudt, is een gedegen kennis van html en css onmisbaar.

Het boek telt 272 bladzijden, is geheel in kleur gedrukt en kost toch slechts 19,95 euro. Het boek is een groot succes en werd diverse malen bijgedrukt. In augustus 2008 verscheen de vijfde druk.

Zelfstudie of cursus

Het was het eerste boek in een nieuwe reeks, de basis, van uitgeverij Pearson Education Benelux. Na elk stukje uitleg met voorbeelden volgt een oefening om het geleerde in praktijk te brengen. Het boek is daardoor niet alleen geschikt voor zelfstudie, maar ook zeer bruikbaar bij cursussen.

Geeft u een cursus waarin u mensen handmatig webpagina's laat maken die voldoen aan de normen het world wide web consortium, dan is het boek Html en css - de basis een geschikt cursusboek.

Boekgegevens

Inhoud

1 Schrijven voor het web
1.1 Een stramien opslaan
1.2 Uitleg over het stramien
1.3 Elementen en tags
1.4 Head
1.5 Gestructureerde tekst
1.6 Tekst nadruk geven
1.7 De complete beginpagina

2 Afbeeldingen
2.1 Soorten afbeeldingen
2.2 Fotopagina
2.3 Kleine afbeeldingen
2.4 Structuur aanbrengen
2.5 Attributen height en width

3 Hyperlinks
3.1 Tekstkoppelingen
3.2 Plaatjes als koppeling
3.3 Verwijzingen buiten de huidige map
3.4 E- mailadres als koppeling
3.5 Weergaven van hyperlinks

4 HTML valideren
4.1 Commentaar
4.2 De validator
4.3 Een serieuze keuze
4.4 Veel voorkomende meldingen

5 Stijlen aanroepen
5.1 Stijl en stijlblad
5.2 Link
5.3 Het stijlblad
5.4 Embedded style sheet
5.5 Inline-stijlen

6 Stijlen voor tekst
6.1 Waarden en eenheden
6.2 Stijlen voor lettertypen
6.3 Overerving
6.4 Teksteigenschappen

7 Kleur en achtergrond
7.1 Kleurnotatie
7.2 Color en background
7.3 Achtergrondafbeelding

8 Stijlblad valideren
8.1 Uploaden
8.2 Geen fout of waarschuwing gevonden

9 Border, margin, padding
9.1 Randen
9.2 Randen apart
9.3 Margin
9.4 Automatische margins
9.5 Padding
9.6 Margin en padding samen

10 Meer over hyperlinks
10.1 Text-decoration
10.2 Hyperlink vormgeven
10.3 Overerving
10.4 Bestemming binnen een pagina
10.5 Hyperlinks naar andere soorten documenten
10.6 Het title-attribuut

11 Class, ID en tabellen
11.1 Het attribuut class
11.2 Het attribuut id
11.3 Voorbeeld quizvragen
11.4 Voorbeeld om en om
11.5 De opbouw van een kabel
11.6 Tabelkoppen
11.7 Cellen combineren
11.8 Tabel weergeven met css
11.9 Border-collapse

12 Lijsten
12.1 Opbouw van een lijst
12.2 Lijst binnen lijst
12.3 Lijst vormgeven
12.4 List-style
12.5 Achtergrondafbeelding
12.6 Descendant selectors

13 Meer over tekst
13.1 Subscript en superscript
13.2 Entiteiten
13.3 Woorden groeperen
13.4 Pseudo-elementen
13.5 Tekst naast een afbeelding
13.6 Clear
13.7 Niet alleen afbeeldingen kunnen zweven

14 Elementen groeperen
14.1 Div
14.2 Ronde hoeken
14.3 Zwevende elementen
14.4 Variabele hoeveelheid tekst

Website bij het boek

Bij het boek hoort een website met bronbestanden uit het boek, een aantal extra hoofdstukken in pdf-vorm en een uitgebreid naslagdeel (ook als pdf) waarvoor in het boek geen plaats was.