Vooraf

Acht thema's

Het dtp-naslagboek is ingedeeld in acht thema's:

Waar staat wat?

Het onderbrengen van een onderwerp in een bepaald thema was niet altijd makkelijk, doordat er onderwerpen waren die op verschillende plaatsen konden staan. In zulke gevallen moesten we een keuze maken. Het onderwerp Kleurendruk bijvoorbeeld zou evengoed bij kleur als bij druk passen. Over kleur hebben we alles wat direct met de drukker te maken heeft bij Druk gezet en alles wat de dtp'er aangaat bij Kleur.
Staat wat u zoekt niet waar u het verwacht, kijk dan voor de zekerheid in de inhoud of het trefwoordenregister. Misschien staat het op een andere plaats.

Alfabetisch

De thema's staan in alfabetische volgorde, omdat de meeste thema's van het boek gelijkwaardig aan elkaar zijn. Misschien dat Druk als laatste had kunnen komen, omdat daarmee het publicatieproces is voltooid, maar bij de andere thema's is geen logische chronologische volgorde te bedenken. Binnen een thema zijn ook de onderwerpen in alfabetische volgorde geplaatst.

Verwijzingen

Dit boek heeft een bijzondere opzet: elk onderwerp beslaat een spread in het boek, een linker- en een rechterbladzijde. Grotere onderwerpen zijn dus in kleinere stukjes gehakt en hangen met andere onderwerpen samen. Daarom zijn de verwijzingen erg belangrijk. Ze staan op een prominente plaats, naast de inleiding op de linkerbladzijde. Elk van de acht onderdelen van het boek heeft een eigen kleur en die kleur ziet u terug in de verwijzingen.

Voor wie is het boek bedoeld?

Het dtp-naslagboek is bedoeld voor zowel beginnende als professionele dtp'ers en voor mensen die vanuit hun werk te maken krijgen met desktop publishing.

Websites

Op diverse plaatsen in het boek zijn websites vermeld waar meer informatie over een onderwerp te vinden is. Op het moment dat het boek werd gemaakt, functioneerden die websites. Op het moment dat u dit boek leest, misschien niet meer. Websites worden opgeheven of krijgen een andere naam, dat is inherent aan internet.

Engelse termen

Desktop publishing is met bijbehorende termen afkomstig uit de Verenigde Staten en veel computerjargon is in het Engels. In dit boek hebben we achter veel Nederlandse vakwoorden de term in het Engels geplaatst tussen accolades.

Reacties

We stellen het op prijs als gebruikers van het boek ons opmerkingen over het boek e-mailen. Of ze nu positief of negatief zijn, we zijn blij met uw reacties. Mail ze naar dtp@mac13.nl.

Zomer 2006
Leiden, Andree Hollander
Haarlem, Jan Ris
Utrecht, Annelize van Dijk

omslag

Titel: Het dtp-
naslagboek

Auteurs: Andree Hollander, Jan Ris, Annelize van Dijk

ISBN: 978 90 430 1261 4

Meer info...

naamlogo