A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trefwoorden H

haarlijn 141, 153  
hácek 233  
hairline 153  
half title 78  
halftoon 202  
halftoonafbeelding 118  
halftoonraster 120  
halfvet 178  
handmatig afbreken 229  
handscanner 47  
hanging figures 142  
hash mark 189  
heavy 178  
hekje 189  
helderheid 24, 36, 212, 213  
Hema 32  
Heptatone 203  
Hexachroom 203  
high-fidelity-kleurendruk 203  
hinting 190  
histogram 28, 36  
HKS 217  
hoekpunt 49  
hoerenjong 137  
hoofdletter 180, 236  
 - afkorting 230, 236  
 - dubbele punt 242  
 - eigennaam 236  
 - internet 237  
 - opsomming 157  
 - u 237  
 - zin 236  
hoofdtitel 78  
hoogdruk 102  
horeca 230  
houtvrij papier 112  
Hue, Saturation, Brightness (HSB) 213  
Hue, Saturation, Intensity (HSI) 213  
Hue, Saturation, Lightness (HSL) 213  
Huffman-codering 64  
hulplijnen 170  
hybride camera 26  
hyphen 229  
hyphenation 228  
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

omslag

Titel: Het dtp-
naslagboek

Auteurs: Andree Hollander, Jan Ris, Annelize van Dijk

ISBN: 978 90 430 1261 4

Meer info...

naamlogo