Mac-tip over het toetsenbord

Op 28 januari 2009 verzonden aan e-mail-abonnees op de gratis Mac-tips. Neem gerust een abonnement.

Hoe maakt men op een Mac letters met accenten?

Op een qwerty-toetsenbord tik je letters met accenten met de Option-toets in combinatie met een andere toets, gevolgd door de toets waar het accent op moet. Tik eerst Option-u (voor umlaut) en daarna de e en je krijgt ë, Option-u en daarna de o geeft ö; eerst Option-e geeft een accent aigu (é, á, ó), Option-` (het teken onder de tilde) het accent grave (è, à) op de klinker erna, met Option-i maak je het accent circonflexe (â) en met Option-n de tilde (ã).

Op een azerty-klavier toets je de accenten circonflexe en grave zonder hulptoets, Option-n voor de tilde, Shift-^ voor het trema en Option-Shift-& voor het accent aigu.

scherafbeelding Mac Help

Andere tips