Mac-tip over Safari

Op 17 oktober 2003 per e-mail verzonden aan abonnees op de Mac-tips. Neem ook een gratis abonnement.

Safari geeft geen afbeeldingen weer

"Bij mij wil Safari geen plaatjes weergeven, tenzij ik in de lege ruimte klik. Andere browsers hebben dit probleem niet. Ik werk met een iMac 400 onder OS X versie 10.3."

Omdat het verschijnsel alleen in Safari optreedt, ligt het voor de hand eens te kijken naar de instellingen van Safari. Kies Voorkeuren uit het menu Safari en plaats in het onderdeel Weergave het vinkje terug voor de optie 'Geef afbeeldingen weer wanneer de pagina wordt geopend'.

voorkeuren Safari

Andere tips

Overzicht van tips over Safari