Mac-tip over Safari

Op 24 mei 2006 per e-mail verzonden aan abonnees op de Mac-tips. Neem ook een gratis abonnement.

Kop- en voetregels bij afdrukken van webpagina's

"Kan ik met Safari een webpagina uitprinten zonder dat er een kop- en voetregel bij wordt geprint?"

Kies uit het menu Archief {File} de optie Druk af {Print}. Daar vind je drie venstermenu's. De onderste staat op Aantal en pagina's {Copies & Pages}. Kies uit dit menu de optie Safari. Daar kun je de kop- en voetregels uitschakelen en ook bepalen of de achtergrond van de webpagina al dan niet afgedrukt dient te worden.

print-dialoog Safari

Andere tips

Overzicht van tips over Safari